हसत-खेळत, सहज, आनंददायी शिक्षणाचा अनुभव देणारी महामालिका

दूरदर्शनवरील महामालिका "टिलीमिली"

विशेष माहिती
 • "टिलीमिली मालिकेचे" सत्र दुसरे ‘सह्याद्री’ दूरदर्शनवरील ही महामालिका टाटा स्काय वर १२७४, एअरटेलवर ५४८, डिश टीवी वर १२२९, व्हिडिओकॉन d2h वर ७४९, डीडी फ्रीडिश वर ५२५ आणि हाथवे वर ५१३ या क्रमांकांच्या चॅनल्सवर बघता येईल.
 • "टिलीमिली मालिकेचे" सत्र दुसरे ‘सह्याद्री’ दूरदर्शनवरील ही महामालिका टाटा स्काय वर १२७४, एअरटेलवर ५४८, डिश टीवी वर १२२९, व्हिडिओकॉन d2h वर ७४९, डीडी फ्रीडिश वर ५२५ आणि हाथवे वर ५१३ या क्रमांकांच्या चॅनल्सवर बघता येईल.
 • "टिलीमिली मालिकेचे" सत्र दुसरे ‘सह्याद्री’ दूरदर्शनवरील ही महामालिका टाटा स्काय वर १२७४, एअरटेलवर ५४८, डिश टीवी वर १२२९, व्हिडिओकॉन d2h वर ७४९, डीडी फ्रीडिश वर ५२५ आणि हाथवे वर ५१३ या क्रमांकांच्या चॅनल्सवर बघता येईल.

सहज व आनंददायी शिक्षण प्रक्रिया

इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीच्या या सर्व विषयांसाठी कृतीनिष्ठ उपक्रमातून शैक्षणिक अनुभव देणारी दूरदर्शन मालिका

काही भाग पहा

12 3 9 6
इयत्ता - पहिली
सकाळी ९:०० ते ९:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास
12 3 9 6
इयत्ता - दुसरी
सकाळी ९:३० ते १०:००
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास
12 3 9 6
इयत्ता - तिसरी
सकाळी १०:०० ते १०:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास
12 3 9 6
इयत्ता - चौथी
सकाळी १०:३० ते ११:००
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास
12 3 9 6
इयत्ता - पाचवी
सकाळी ११.३० ते दुपारी १२.००
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
12 3 9 6
इयत्ता - सहावी
दुपारी २:०० ते २:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
12 3 9 6
इयत्ता - सातवी
दुपारी २:३० ते ३:०० व ३:०० ते ३:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • परिसर अभ्यास
 • इंग्रजी
12 3 9 6
इयत्ता -आठवी
दुपारी ३:३० ते ४:०० व ४:०० ते ४:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास
12 3 9 6
इयत्ता - पहिली
सकाळी ९:०० ते ९:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास
12 3 9 6
इयत्ता - दुसरी
सकाळी ९:३० ते १०:००
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास
12 3 9 6
इयत्ता - तिसरी
सकाळी १०:०० ते १०:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास
12 3 9 6
इयत्ता - चौथी
सकाळी १०:३० ते ११:००
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास
12 3 9 6
इयत्ता - पाचवी
सकाळी १.३० ते दुपारी २.००
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
12 3 9 6
इयत्ता - सहावी
दुपारी २:०० ते २:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
12 3 9 6
इयत्ता - सातवी
दुपारी २:३० ते ३:०० व ३:०० ते ३:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • परिसर अभ्यास
 • इंग्रजी
12 3 9 6
इयत्ता -आठवी
दुपारी ३:३० ते ४:०० व ४:०० ते ४:३०
विषय
 • गणित
 • मराठी
 • इंग्रजी
 • इतिहास
 • परिसर अभ्यास

प्रशंसापत्रके

व्हिडीओ गॅलरी